ALGEMENE VOORWAARDEN

Feest en Versier is onderdeel van Hip Retail.

Hier vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Feest en Versier, gevestigd te Nijverdal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 63798352 (Hip Retail)


1. Algemeen
Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken.

Deze afspraken zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Feest en Versier.

Door artikelen bij Feest en Versier te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

Onze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld conform de wet “Koop op afstand”’ die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

2. Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

3. Betaling
Bij Producten dient uw bestelling vooruit te betalen per IDEAL. Onze Belgische klanten kunnen betalen per Bancontact of Sofort banking. Na afronding van uw bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging die tevens de factuur is.

Bij Verhuur kan deze ook bij afhalen gepint worden.

4. Verzendkosten
Wij verzenden uw bestelling via PostNL. De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens de bestelprocedure. Uw bestelling wordt netjes verpakt.  

5. Annulering
Feest en Versier accepteert een annulering van een bestelling tot het moment dat de betaling is bijgeschreven.

 

6. Verhuur

Aansprakelijkheid
Na ontvangst van de huurgoederen (zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging hiervan.

Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door verhuurder bovenop de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht.

Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet / niet tijdig aan huurder ter beschikking kunnen worden gesteld.
Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd.

Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt.
De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.

 

Prijzen (verhuur)
De door verhuurder gehanteerde prijzen gelden voor 3 dagdelen, onder voorbehoud en exclusief BTW, transport en schoonmaakkosten.

(Dag 1 ophalen, Dag 2 jarig, Dag 3 terugbrengen).  

7. Persoonlijke gegevens en privacy
Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor de afhandeling en bezorging van bestellingen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij kunnen productfoto`s gebruiken voor social media en/of webshop, mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dit aangeven in het opmerkingenveld tijdens het bestellen.

8. Afwijkingen in maat en kleur:
Houdt u rekening met kleine maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten. Dit kan o.a. ontstaan door de instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm. Dergelijke afwijkingen geven niet het recht de ontvangst of de betaling van de geleverde producten te weigeren. Onze producten zijn niet op ware grootte afgebeeld, de maat van het product vindt u bij de productomschrijving.

9. Garantie en retourneren:
Volgens de wet “Koop op afstand” hebt u het recht de producten binnen 28 dagen te ruilen, dit geldt echter niet voor op maat gemaakte bestellingen. Neem in alle gevallen eerst contact op via ons e-mailadres info@feestenversier.nl.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. U ontvangt het door u betaalde bedrag excl. verzendkosten binnen 5 werkdagen retour op uw bankrekening nadat wij uw pakketje hebben ontvangen.

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn. 

Gepersonaliseerde producten kunnen niet retour gezonden worden.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Feest en Versier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Feest en Versier verkochte producten.
10.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Feest en Versier kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Feest en Versier is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

10.3 Feest en Versier is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden aangegeven. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Feest en Versier zo spoedig mogelijk worden aangepast.

10.4 Feest en Versier is niet verantwoordelijk voor zelf foutief aangeleverde tekst.

11. Overmacht
Feest en Versier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Feest en Versier omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Feest en Versier.

In geval van overmacht heeft Feest en Versier het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Feest en Versier zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

12. Vragen / klachten
Feest en Versier streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van Feest en Versier, dan worden wij daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. E-mail voor vragen/klachten naar info@feestenversier.nl.

We streven ernaar om u te antwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de klacht.

Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe het e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.

Klachten worden tot 30 dagen na aanschaf van een artikel in behandeling genomen.

13. Copyright en merkrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Feest en Versier.


14. Overige bepalingen
Feest en Versier heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.